U Pazinskom kolegiju se izvode dva obrazovna programa: klasični i jezični. Usporedi ih!

Zajednički dio nastavnog plana i programa
u klasičnoj i u jezičnoj gimnazija

Posebnosti pojedinog programa

 

 

- Engleski jezik: nastavak iz osnovne škole

- Njemački jezik: početnička razina

- U III. i u IV. razredu jezične gimnazije se ne gubi nijedan od prirodoslovnih predmeta.

Osim propisanoga nastavnog plana i programa u Kolegiju pokušavamo razvijati različite vještine učenika i nadopuniti odgojno-obrazovni program kroz fakultativne predmete, izvannastavne aktivnosti, projekte i programe.