Projekt Zavičaj duha prihvaćen je u okviru projekta zavičajne nastave u Istarskoj županiji sciljem argumentirano prikazati temu, razviti kritičko mišljenje, promišljati, vrednovati i brinuti o očuvanju zavičajne duhovne tradicije i njenih vrijednosti – materijalne i nematerijalne – kod učenika. Sudjelovat će učenici od 1. do 4. razreda i zainteresirana javnost. Planiran je individualan rad učenika prema zadanim zadatcima, skupinski rad, posjet, stručna predavanja, izložba, snimanje radijske emisije i videouradak i sudjelovanje na “Festivalu zavičajnosti”.