Školska knjižnica nalazi se u prizemlju učeničkog doma, u sklopu škole, u prostoriji od 160 m2, dobro osvijetljenoj i izoliranoj. Prostor je dostatan za smještaj građe, a postoji i dio za čitaonicu, u koji se može smjestiti razredno odjeljenje. Pristup je knjižničnoj građi otvoren, dostupan, a knjige su raspoređene na policama prema predmetnom rasporedu i UDK-u.  Knjižnica posjeduje oko 15.000 svezaka knjižne građe, tu je i 30-ak serijskih publikacija popularnoznanstvene, književne i duhovne tematike. Knjižnica posjeduje i bogatu referentnu zbirku. Prema zastupljenosti, ima različitih skupina građe, lektirnih naslova, priručnika za nastavu i nastavnike, znanstvene građe ima dosta, posebno iz humanističkih smjerova. Nešto je manje zastupljena popularno–znanstvena literatura, a politika nabave kreće se u smjeru korisnosti.

Prednjači kupnja kao način nabave, a određen je broj doniranih knjiga iz privatnih izvora ili nakladnika. Vrijedno je spomenuti legate pok. svećenika (Ernest Radetić, Ratislav Udovičić, Ive Mihovilović, Antun Hek, Božo Jelovac, Božo Milanović…). Što se tiče vrijednih izdanja, ima mnogo prvotisaka, najviše leksikografskih izdanja, gramatika i književnih djela iz vremena od 17. do 19. stoljeća, kao i jezično i vremenski raznih izdanja Biblije.

Fond školske knjižnice