Učenici u Kolegiju mogu, prema vlastitim mogućnostima i afinitetima, proširiti odgojnu obrazovnu ponudu pohađajući sljedeće fakultativne predmete:

  Klasična gimnazija Jezična gimnazija

od 1. do 4. razreda

Talijanski jezik

Talijanski jezik

od 1. do 4. razreda

Informatika Informatika

od 1. do 4. razreda

Njemački jezik  

od 2. do 4. razreda

Francuski jezik Francuski jezik

od 2. do 3. razreda

Profesionalni identitet i komunikacija Profesionalni identitet i komunikacija

od 3. do 4. razreda

Razvijanje kritičnog mišljenja: filozofija o Bogu Razvijanje kritičnog mišljenja: filozofija o Bogu 

od 3. do 4. razreda

Španjolski jezik

Španjolski jezik (izborni)

Škola organizira fakultativnu nastavu po vlastitoj viziji i želji. Takva vrsta predmeta je prilika za kreativan, zabavan, ali i učinkoviti pristup nastavi. Uvjeri se i sam listajući časopis učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu iz Talijanskog jezika  Pi2KGi-1 (šk. god. 2017./2018.) i Pi2KGi-2 (šk. god. 2018./2019.)   


Korisno je znati:

- Fakultativni se predmeti vrednuju na kraju svake školske godine i dio su prosjeka općeg uspjeha na kraju iste

- učenici mogu pristupiti ispitima Državne mature iz stranih jezika ako ih pohađaju barem tijekom dvije školske godine

- nije potrebno birati fakultativne predmete za vrijeme upisa. Učenici će moći to učiniti u prvom tjednu nove nastavne godine. 

Pogledaj galeriju slika: