Projekt Kolegij – prijatelj zajednice ima cilj poticati učenike na volonterski rad, prosocijalno ponašanje i razvijati svijesti o važnosti usvajanja znanja i vještina. Učenici-volonteri uključeni u projekt pomažu u učenju vršnjacima iz Kolegija i učenicima Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu te volontiraju u školskoj i Gradskoj knjižnici Pazin. Obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba učenike se senzibilizira za potrebe starijih osoba putem susreta edukativnog i zabavnog sadržaja (društvene igre i turnir u tradicionalnim kartaškim igrama) učenika i starijih osoba.