Projekt Linguapolis ima cilj osposobiti učenike za primjenu jezičnog znanja u svakodnevnim, stvarnim situacijama, potaknuti učenike na samostalno učenje, uporabu različitih nastavnih metoda rada u nastavi te stjecanje pozitivnih iskustava što će ih dodatno motivirati na daljnje učenje. Učenici će se uključiti prema afinitetima za pojedinu aktivnost i u okviru razrednog odjela u pojedinimaktivnostima koje projekt obuhvaća. Projekt obuhvaća školske stručne ekskurzije na područjususjedne Italije, sudjelovanje nanatjecanjima u znanju i prevođenju te literarnim natjecanjima na stranim i klasičnim jezicima (Juvenes translatores, Međunarodno ECCL testiranje u poznavanju klasičnih jezika, ML Histria, projekt Europskog parlamenta  Euroscola), obilježavanje važnih datuma te posjet kulturnim događanjima(susret s autorom u Kući za pisce u Pazinu, izložbe knjiga...). Projekt je interdisciplinarno povezan i s ostalim nastavnimpredmetima, kako s općeobrazovnom tako i prirodno-znanstvenom skupinom predmeta ipredmetima društvene struke.