Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41<<This message will be removed when you register >>


Predispitna pitanja iz geografije 1
1. Kopnene granice Hrvatske iznose?

2027 km
3826 km
1586 km
3221 km

2. Najdulju kopnenu granicu Hrvatska ima sa?

Srbijom
BIH
Slovenijom
Mađarskom

3. Najkraću kopnenu granicu Hrvatska ima sa?

Slovenijom
Mađarskom
Crnom Gorom
BIH

4. Koja od ovih nije Hrvatska regija?

Panonska
Jadranska
Dinarska
Alpska

5. Koridor 10 ne prolazi kojim gradom?

Ljubljana
Osijek
Zagreb
Beograd

6. Jozefina povezuje Karlovac i:

Senj
Rijeku
Bakar
Dubrovnik

7. Koje godine je određen koridor 5 B?

1996
1995
1993
1997

8. Zlatna Bula je dokument koji donosi status:

Slobodnog kraljevskog grada
Slobodne luke
Utvrde

9. Mohačka bitka bila je:

526 g.
1526 g.
1926 g.
1726 g.

10. Riječkom krpicom, Rijeka je pripala:

Hrvatskoj
Austriji
Italiji
Mađarskoj

11. Koji otok nije pripao Italiji nakon 1. svj. rata?

Cres
Lošinj
Lastovo
Krk

12. Morska granica Hrvatske duga je oko:

2000 km
930 km
1520 km
2180 km

13. Hrvatski krš građen je od kakvih stijena?

metamorfnih
sedimentnih
magmatskih

14. Vapnenac je nastao u:

Mezozoiku
Kenozoiku
Paleozoiku

15. Koja je orogeneza najznačajnija za hrvatski reljef?

Afrička
Alpska
Uralska

16. Kopački rit je:

Poloj
Jezero
Šuma

17. Les ili:

Vapnenac
Prapor
Crnica
Ilovača

18. Koja od navedenih nije lesna zaravan?

Vukovarska
Erdutska
Baranjska
Đakovačka
Sisačka

19. Vallis aurea je:

Sisačka dolina
Požeška dolina
Karlovačka dolina

20. U Plitvičkim jezerima taloži se:

fliš
magma
sedra
vapnenac

21. Koje od navedenih je jezero u kršu?

Lokve
Bajer
Vransko
Balaton

22. Koje od navedenih nije krški oblik?

Škrapa
Ponikva
Lesna zaravan

23. Prije 10000 godina razina mora je bila:

100m manja
100m veća
200m manja
200m veća

24. Erozijsko djelovanje mora naziva se:

Korozija
Piroliza
Abrazija
Spiranje

25. U sjeverozapadnom Jadranu dubina mora ne prelazi:

200m
100m
300m
50m

26. Nizinska Hrvatska zauzima koliki postotak hrvatskog teritorija?

45%
55%
65%
75%

27. Hrvatska nije:

Jadranska zemlja
Srednjoeuropska zemlja
Podunavska zemlja
Balkanska zemlja

28. Najsnažnijij mediteranski utjecaji na Hrvatsku dolazili su iz:

Turske
Španjolske
Grčke
Italije

29. Trst sa RIjekom povezuje koridor:

5
5B
5C
10

30. Koliko Europska unija ima članica?

20
25
27
30

31. NATO ili:

Sjeveroatlantski pakt
Varšavski pakt
Zemlje sjeverne amerike

32. Europska Ekonomska Zajednica osnovana je 1957. g. u:

Parizu
Pragu
Berlinu
Rimu

33. Koja zemlja nije članica EU?

Švicarska
Italija
Njemačka
Francuska

34. Urbari određuju odnose:

Kmetova i feudalaca
Kralja i plemstva
Crkve i naroda

35. Pacta conventa donesena je:

902. g.
1002. g.
1102. g.
1202. g.

36. Unutar Hrvatsko - Ugarskog kraljevstva nikada nije bila:

Dalmacija
Slavonija
Istra

37. Hrvatsku nazivaju ostacima ostataka u kojem stoljeću?

15
16
17
5 pr. Kr.

38. Hrvatska je prihvatila Habsburgovce na saboru u:

Zagrebu
Krku
Križevcima
Cetingradu

39. Banovina Hrvatska nastaje sporazumom Cvetković -

Tuđman
Tito
Trumbić
Maček
Pavelić

40. 1945. g. Hrvatska gubi:

Istru
Boku kotorsku
Međimurje
Hercegovinu

41. Hrvatski nacionalni park Plitvička jezera nalazi se u kojoj državi?

Izraelu
Hrvatskoj
Litvi
BIH


Click me to change the background color!
Top